رزومه اصلی

مستانه فیاضی ویزنه

متولد:

۳ - ۳ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

تربیت مربی

پیش دبستان ، دانشگاه علمی کاربردی واحد تهران 4 معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۳

داروسازی تهران دارو

، سایر

، کارگر تولید_بسته بند