رزومه اصلی

سکینه شفایی

متولد:

۲۰ - ۱ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

نرم افزارکامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه غیرانتفاعی سراج ، کارشناسی