وحید شاهینی اردکانی

متولد:

۱۳ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه پیام نور واحد اقلید ، کارشناسی معدل , ۱۳.۴۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

صندوق کار آفرینی امید(مهر امام رضا)

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار کامپیوتر

60% Complete

.Exel.power point,word

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری

مختصری از من

اینجانب وحید شاهینی اردکانی شاید مهمترین خصوصیت خود را تعهد و انگیزه خدمت و همچنین قدرت حل مساله میدانم چرا که با توجه به نظر دوستان و همکاران سابق این دو خصوصیت نسبت به سایر خصوصیات من که تقریباً هم کم نسیت دارای بیشترین نمود می باشد