رزومه اصلی

زهرا محققی

متولد:

۲۰ - ۱۱ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۵

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم

، منابع انسانی و آموزش

، مربی تربیتی

خلاصه فعالیت‌ها : مربی تربیتی دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم کسب رتبه مربی برتر کل کشور در دوسال متوالی عضو گروه تئاتر ویژه بانوان مسئول ثبت گزارشات ارگان

خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

گروه فنی مهندسی ایده سازان مبتکر قرن

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر

خلاصه فعالیت‌ها : انجام امور دفتری هماهنگی جلسات و قرار ملاقات ها دریافت و ارسال نامه ها و فکس های اداری ارتباطات داخلی و هماهنگی نظم امور داخلی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

80% Complete

فتوشاپ

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

مربی برتر کل کشور در زمینه تربیتی

دو سال متوالی مربی برتر کل کشور در زمینه تربیتی