رزومه اصلی

kurosh shoughi

متولد:

۲۵ - ۸ - ۱۳۵۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

زبان انگلیسی

دانشگاه دانشگاه دولتی شهرکرد ، کارشناسی معدل , ۱۴.۸

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

زبان انگلیسی

مترجمی زبان ، دانشگاه دانشگاه دواتی اصفهان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۵

دارالترجمه شهرکرد

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، مترجم

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴

دارالترجمه اصفهان

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، مترجم

، کارشناس

فروردین ۱۳۷۵ تاکنون

آموزش و پرورش

، منابع انسانی و آموزش

، دبیر زبان انگلیسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مترجمی زبان انگلیسی

100% Complete

آموزش زبان انگلیسی

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete