رزومه اصلی

معصومه پیروی

متولد:

۱۸ - ۱۰ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی اقتصاد

دانشگاه اشتهارد ، کارشناسی