رزومه اصلی

محمدرضا حاج حسینی

متولد:

۲ - ۱۱ - ۱۳۶۴

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۴

فروشگاه پژمان

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار و فروشنده

نقاط قوت رفتاری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری