رزومه اصلی

Hossein Khayer

متولد:

۶ - ۹ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

آی تی پرداز شرق

، مهندسی برق

، طراح و پشتیبان فنی