رزومه اصلی

داود قائمی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

حقوق

خصوصی ، دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

حقوق

خصوصی ، دانشگاه دماوند ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶