محیا گودینی

متولد:

۲۰ - ۱۰ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه ازاد تهران مرکز ، کارشناسی معدل , ۱۴

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

80% Complete

مدیریت شبکه های اجتماعی

80% Complete

عکاسی دیجیتال

80% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Adobe Photoshop

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی