مسعود نوروزی

متولد:

۲۸ - ۲ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه ناصر خسرو ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه شهید شمسی پور تهران معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت پخش فردوس

، مالی و حسابداری

اسفند ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴

شرکت پخش فردوس

، مالی و حسابداری

مهر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲

شرکت پخش هجرت

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰

شرکت عمران نصر قائم

، مالی و حسابداری

مهر ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۸۹

انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : شرکت عمران نصر قائم و انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف با یک تیم مدیریت راهبری میشد.

خرداد ۱۳۸۸ تاکنون

شرکت دورا بتن پارس

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : فعالبت شرکت پیمانکاری است.