رزومه اصلی

احسان نمره پز

متولد:

۲۲ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴

مکانیک

طراحی جامدات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ، کارشناسی معدل , ۱۳.۱۵

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت گاز استان خوزستان

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، سرپرست کارگاه

پروژه‌ها

۱۳۹۴

23کیلومتر خط پایداری گاز رسانی الهاِیی - الوان

سرپرست کارگاه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ورد اکسل پاورپوینت متلب

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی