رزومه اصلی

فاطمه گل پلیچی

متولد:

۲۷ - ۱۲ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

شیمی

کاربردی ، دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

قلم چی

، منابع انسانی و آموزش

، مصحح آزمون های تشریحی

، کارشناس

تیر ۱۳۹۵ تاکنون

کنکور کمک

، منابع انسانی و آموزش

، نویسنده سایت

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

واکنش های شیمیایی

100% Complete

شیمی

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Visual Basic

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete