رزومه اصلی

محمد مهدی کریمی

متولد:

۱۱ - ۹ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

کشاورزی

زراعت ، دانشگاه آزاد میبد ، کارشناسی معدل , ۱۳.۵۷

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳

جهاد کشاورزی اشکذر

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، سرباز سازندگی

اردیبهشت ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت خدمات کامپیوتری الگوریتم

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت کهن بابر یزد

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری مالی عمومی

80% Complete

حسابداری

80% Complete

نرم افزار top3

100% Complete

نرم افزار پیشرو

100% Complete

نرم افزار رایورز

100% Complete

نرم افزار نوسا

100% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete