رزومه اصلی

ماکان علی فارسیجان

متولد:

۲۲ - ۲ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۲ تاکنون

آموزشگاه حنانه(کرج)/مدرسه مهر اول(کرج)/مدرسه شیوه(کرج)/مدرسه عرفان(کرج)/آموزشگاه سلام(اهواز)

، سایر

، مشاور تحصیلی پایه و کنکور

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مشاوره تحصیلی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)