الهام میرزایی

متولد:

۱۷ - ۱ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

علایق و فعالیت‌ها

موسیقی و عکاسی

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری