فاطمه یزدانشناس

متولد:

۸ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

کارشناس آموزش ابتدایی

طرح معلمان ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۶ تاکنون

آموزش و پرورش

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : دارای 9 سال و 6 ماه سابقه ی کار به شرح ذیل: - 1 سال سابقه معاونت در دبستان دخترانه غیر انتفاعی درخشان ( عالی شهر ) - 6 ماه سابقه معاونت در دبستان غیر انتفاعی شریف ( بوشهر ) - 2 سال آموزگار پیش دبستانی دولتی دولتی شکوفه ( بوشهر ) - 2 سال آموزگار سوم ابتدایی - دبستان غیر انتفاعی فدک ( بوشهر ) 4 سال آموزگار سوم ابتدایی - دبستان غیر انتفاعی فرهنگ ( بوشهر )

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

- سرپرست خانواده بدلیل فوت همسر . - دارای دو فرزند ( دختر و پسر ). - مستأجر .