میترا امینی کندری

متولد:

۱۶ - ۳ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

مدیریت بازرگانی

دانشگاه قزوین ، کارشناسی