رزومه اصلی

صادق محمدی

متولد:

۶ - ۹ - ۱۳۶۹

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

مکانیک

خودرو ، دانشگاه فنی مراغه آذربایجان شرقی معدل , ۱۸

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مکانیک

دانشگاه شهید رجایی -تهران ، کارشناسی معدل , ۱۶.۸۸

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، /کارشناس بازرسی شرکت ساپکو(QC)

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۲

-بیودیزل و روش تولید آن (تولید بیودیزل از روغن کلزا در دانشگاه تربیت مدرس)

۱۳۹۳

ساخت بخاری گازسوز خانگی بهینه شده به صورت گروهی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آشنایی با دستگاه دایکست

80% Complete

دستگاه اندازه گیری سه بعدی CMM

80% Complete

دستگاه x-ray

80% Complete

دستگاه سختی سنج و کوانتومتری و سایر ابزارهای اندازه گیری و تست در آزمایشگاه ابزار دقیق

80% Complete

آشنایی با فرآیند ممیزی ،,Calibration,MSA ,SQFE،FMEA,...

80% Complete

خواص مکانیکی مواد پلیمری

60% Complete

کتیا:محیط های Sketch ، Part ، Assembly ، wireframeeدر مبحث کتیا مقدماتی

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

منتخب دانشگاه فنی استان اذربایجان شرقی جهت شرکت در مسابقات علمی کشوری در استان کرمان