محمود عباسی

متولد:

۳۰ - ۲ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه ابهر ، کارشناسی

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

برخورد نزدیک از چشم سوم

، مالی و حسابداری

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۲

آریا بلند افراز

، مالی و حسابداری

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰

abaco

، مالی و حسابداری

، کارشناس