رزومه اصلی

فرانک طالب زاده

متولد:

۷ - ۷ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۶

شرکت میتا کیس

، صنایع غذایی

، ویزتور و سر پرست فروس

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : ٣سال به عنوان فروشنده برتر شركت