بهروز نوزاد

متولد:

۵ - ۵ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

روانشناسی

عمومی ، دانشگاه قم ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روانشناسی کاربردی

20% Complete