رزومه اصلی

yosef mayah

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت اجرایی

استراتژیک ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۹

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

وزارت نفت

، منابع انسانی و آموزش

، برنامه ریزی نیروی انسانی ومهندسی ساختارسازمانی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت اجرایی

100% Complete

اصول مدیریت

100% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری