رزومه اصلی

مهدی احمدی

متولد:

۱۷ - ۵ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

عمران

عمران ، دانشگاه آزاد کاشان ، کارشناسی