رزومه اصلی

شرکت نوآوران کوثر الکترونیک

متولد:

۱۷ - ۵ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه قم ، کارشناسی معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , شاگرد اول در ترم های سوم و چهارم

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کارشناس ارشد مرکز تعمیرات تخصصی هوافضا

100% Complete