رزومه اصلی

فرشاد عبدالصمدی

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت کارگزاری بانک رفاه

، سایر

، مسئول پذیرش شعبه

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : در کارگزاری بانک رفاه از ابتدا در سال 83 در قسمتهای : پذیرش سفارش مشتریان رئیس امور اداری رئیس دفتر مدیریت کارشناس صندوقهای سرمایه گذاری

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری