رزومه اصلی

شیرین ورکوهی

متولد:

۷ - ۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی منابع طبیعی

اکولوژی ، دانشگاه دانشگاه تهران ، کارشناسی معدل , ۱۷.۳

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مهندسی منابع طبیعی

اکولوژی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵۴

خلاصه فعالیت‌ها , چاپ 13 مقاله در همایش های ملی و بین المللی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی منابع طبیعی

اکولوژی ، دانشگاه تهران ، دکتری معدل , ۱۸.۲۵

خلاصه فعالیت‌ها , کسب رتبه ی 1 در مقطع دکتری دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تاکنون

خودگردان

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، مترجم

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

خودگردان

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Education (آموزش)

60% Complete

حسابداری

60% Complete

ArcGIS

100% Complete

SPSS

100% Complete

Matlab

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Outlook

100% Complete

مهارت های جست و جو (Search)

60% Complete

Photoshop

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

کسب رتبه 1 در مقطع دکتری در دانشگاه تهران کسب رتبه 1 در مقطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات