رزومه اصلی

Mohammad Alizadeh

متولد:

۱۷ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

برنامه ریزری شهری

آمایش شهر ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت رهپویان توسعه

، مهندسی عمران/ معماری

، پیمانکار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ArcGIS

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

20% Complete

AutoCAD

60% Complete

Photoshop

60% Complete

SketchUp

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

خلاقیت و نوآوری

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری