رزومه اصلی

حانیه ابراهیمی

متولد:

۲۹ - ۵ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

زیست شناسی سلولی-مولکولی

بیوتکنولوژی ، دانشگاه الزهرا ، کارشناسی معدل , ۱۷.۸۹

خلاصه فعالیت‌ها , در پایان این دوره به عنوان دانشجوی استعداد درخشان انتخاب شدم و با استفاده از سهمیه استعداد درخشان وارد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا شدم .

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

بیوتکنولوژی

میکروبی ، دانشگاه الزهرا ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۲۶

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲

آزمایشگاه تشخیص پزشکی

، سایر

، سامان

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : فعالیت در بخش های بیوشیمی، هورمون شناسی، میکروبیولوژی و هماتولوژی

پروژه‌ها

۱۳۹۵

تولید اسیدآمینه لیزین به روش تخمیر میکروبی

به عنوان پروژه دوره کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روش های کشت میکروارگانیسم

80% Complete

تهیه محیط های کشت میکروبی

80% Complete

شمارش میکروبی

80% Complete

کار با دستگاه اسپکتروفتومتری

80% Complete

کار با دستگاه اتوکلاو و شیکرانکوباتور

80% Complete

کروماتوگرافی لایه نازک

80% Complete

کار با کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

60% Complete

کار با فرمانتورهای تخمیری

80% Complete

کار با دستگاه تثبیت و محصور کردن میکروارگانیسم در پلیمر

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

ترکی

80% Complete

افتخارات

در پایان دوره کارشناسی به عنوان دانشجوی استعداد درخشان انتخاب شدم و با استفاده از سهمیه استعداد درخشان وارد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا شدم .