رزومه اصلی

کبری حضرتی

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین

، حسابداری و حسابرسی

، حسابرس الف

مهر ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۰

رادیاتورایران-غالب سازی رضا

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس مالی

، کارشناس

دی ۱۳۹۰ تاکنون

شرکت پرداخت اول کیش(جیرینگ)

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس مالی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار مالی همکارن سیستم

80% Complete

خزانه داری

80% Complete

حسابرسی داخلی

60% Complete

نرم افزار فروش همکاران سیستم

60% Complete

نرم افزار انبار همکاران سیستم

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری