رزومه اصلی

سمیه اقاجانی

متولد:

۲۶ - ۸ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

من حدود به 9سال سرپرست خط تولید شرکت سبزی پاک (طرح کوثر)بوده ام .