رزومه اصلی

الهه ولی پور

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵

فرود گاه مهرآباد.شرکت سینار کیش

، مالی و حسابداری

، حسابدار

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری