رزومه اصلی

Yashar Ya6ar

متولد:

۱۳ - ۸ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تاکنون

مدیریت خدمات بندر

دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه عسلویه معدل , ۱۷