ابراهیم ولی پور

متولد:

۸ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱

شرکت آی سودا

، مهندسی برق

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴

شرکت بافت آزادی

، سایر

فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت صبا شیر غرب

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری