زهرا دانشی

متولد:

۱۷ - ۱۰ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

حسابداری

مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

حسابداری

صنعتی ، دانشگاه مرکز تحقیقات صنعتی ایران

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت ایثاران بندر

، مالی و حسابداری

تیر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰

گروه تولیدی و بازرگانی پارس

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری (Accounting)

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری