اسفندیار مرادی

متولد:

۷ - ۱۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴

بانک ملی

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۵

کار ساختمان وبهمراه کاردرشرکت ساحه تجربتی معماری کلانشهر

ناظر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ساختمان سازی و کاشی کاری بنائب و سنگ کاری و کارهای شیروانی

100% Complete

اتوکت ورد واکسل

60% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری