علی کامرانی

متولد:

۱۴ - ۱ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مدیریت صنعتی

مدیریت ، دانشگاه فن و دانش معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵

اوان پویا

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Internet

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete