رزومه اصلی

بابک نظری

متولد:

۱۸ - ۶ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی مکانیک

طراحی جامدات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز ، کارشناسی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت زاگرس پودر

، سایر

، سرپرست

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی