رزومه اصلی

محمد توده دهقان

متولد:

۲۳ - ۴ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه شهید شمسی پور ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه صدرالمتالهین معدل , ۱۴

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete