رزومه اصلی

علیرضا عبدالمنافی

متولد:

۲۲ - ۱۰ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زه کشی ، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس ، کارشناسی معدل , ۱۵.۱۵

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت منابع آب ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۷۸

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی عمران

80% Complete

مهندسی آب

80% Complete

هیدرولیک

60% Complete

مهندسی کشاورزی

80% Complete

مهندسی هیدرولوژی

80% Complete

هواشناسی و تغییر اقلیم

80% Complete

برنامه ریزی و تحلیل سیستم

80% Complete

آبهای زیرزمینی

60% Complete

مدلسازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی

80% Complete

طراحی سیستم های آبیاری

60% Complete

هیدروانفورماتیک

80% Complete

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

80% Complete

ArcGIS

80% Complete

نرم افزار آماری R

80% Complete

پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)

80% Complete

برنامه نویسی MATLAB

40% Complete

Microsoft Office

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Windows 10

80% Complete

Windows

80% Complete

Minitab

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

آلمانی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی