فرهاد فرهمندکیا

متولد:

۱۰ - ۷ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸

الترونیک

الكترونيك ، دانشگاه فنی بندرعباس

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

برق

قدرت ، دانشگاه غیرانتفاعی هاتف زاهدان ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , در حال تحصيل كارشناسى ارشد برق گرايش قدرت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۹

ایرانترانسفو

، مهندسی برق

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۹ تاکنون

کارخانه سیمان زابل

، مهندسی برق

خلاصه فعالیت‌ها : در حال تحصيل كارشناسى ارشد برق قدرت