رزومه اصلی

سیاوش قنات

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پروژه‌ها

۱۳۸۱

شناور سازی خرمشهر

غواص

شرکت دریاکوش
۱۳۸۱

شناور سازی عباس پور

غواص

شرکت اروند
۱۳۸۳

اسکله پتروشیمی

غواص

شرکت عمران ساحل
۱۳۸۶

جزیره لاوان

غواص

شرکت فلات قاره
۱۳۸۹

موج شکن باسک

غواص

موسسه معین
۱۳۹۰

لوله گزاری و نصب رایزر

غواص

آرین افشور
۱۳۹۳

موج شکن

غواص

شرکت پدیده
۱۳۹۳

کاشت مرجان

غواص

محیط زیست
۱۳۹۴

startup فاز 18

سرپرست غواص

شرکت فاتحان اعماق دریا
۱۳۹۵

hookup &comissionig فاز 19a و 19c و 20

سرپرست غواص

شرکت فاتحان اعماق دریا

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی