رزومه اصلی

مرضیه صادقی کیا

متولد:

۳۱ - ۴ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

هنرهای تجسمی

100% Complete

مهارت های ICDL

100% Complete

مهارت های مسئول دفتر

100% Complete

نرم افزارهای طراحی

100% Complete

Microsoft Office

100% Complete

اتوماسیون اداری

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

ورزشي (بدنسازي)

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی