رزومه اصلی

الهه صیفی

متولد:

۳ - ۸ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه غیرانتفاعی-صنایع ایران ، کارشناسی

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت

MBA ، دانشگاه پیام نور تهران غرب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰

ارمیا سیستم

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش و اداری

، کارشناس

خرداد ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۲

سهند سامانه برتر

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۳ تاکنون

پرشین پارس

، منابع انسانی و آموزش

، مسئول

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

100% Complete

نرم افزار حضور و غیاب

100% Complete

مکاتبات بازرگانی

60% Complete

مدیریت خرید

60% Complete

نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)

100% Complete

برنامه ریزی استراتژیک

60% Complete

مکاتبات اداری

60% Complete

ICDL1,2

60% Complete

Winkart

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری