رزومه اصلی

علی اصغر فتحی

متولد:

۷ - ۱۲ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حسابداری

مالیاتی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مدیریت صنعتی معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , دانشجوی نمونه

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

حسابداری

صنعتی ، دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی ، کارشناسی معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , دانشجوی نمونه

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۳

شرکت سایپایدک

، مسئول دفتر

، مسئول پذیرش و نوبت دهی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : بعنوان بهترین مسئول پذیرش

بهمن ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴

تهیه غذای صفا

، مالی و حسابداری

، حسابدار حقوق و دستمزد

، کارشناس

آبان ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵

تعاونی درودگران

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵

تهیه غذای صفا

، منابع انسانی و آموزش

، مسئول منابع انسانی

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مشتری مداری و ارتباطات انسانی

80% Complete

نظام آراستگی

100% Complete

پذیرش و نوبت دهی

100% Complete

سایر مدارک مرتبط با خودرو سازی و بیمه

100% Complete

مهارت های ICDL

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

تنها نماینده بازدید خودرو درسطح نمایندگان باحق امضا150میلیون

تنها کارشناس بازدید اولیه یا حق امضا150میلیون