رزومه اصلی

سید حمیدرضا حسینی طرقی

متولد:

۲۲ - ۷ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۲

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد یادگار امام معدل , ۱۵.۱۵

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۵

فروشگاه مبل پایتخت

، بازاریابی و فروش

، فروشنده