رزومه اصلی

مریم اکرمی

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت مالی

دانشگاه علم وهنر ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار آماری SPSS

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

ورزشی، هنری،نرم افزاری

نقاط قوت رفتاری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)