رزومه اصلی

ابراهیم بختیاری

متولد:

۲۶ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

مهندسی برق

قدرت ، دانشگاه ازاد واحد دزفول ، کارشناسی