رزومه اصلی

علی حبیبی

متولد:

۳۱ - ۶ - ۱۳۵۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۰ تاکنون

شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران

، مالی و حسابداری

، مدیر حسابداری مدیریت