رزومه اصلی

پوریا ایدنی

متولد:

۱۷ - ۱ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

ریاضیات و کاربردها با کهاد علوم کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۵ تاکنون

Saravapars

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، Technology team intern

خلاصه فعالیت‌ها : Devops Engineering and Test Engineering

پروژه‌ها

۱۳۹۵

Dockerzing And implementing CI/CD

Using Docker container service in production server for the company website and configuring Jenkins for CI/CD

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Programming

100% Complete

Web Design

80% Complete

iOS Development

60% Complete

Mac OS X

100% Complete

Statistics and Mathematics

100% Complete

SQL

80% Complete

Swift

80% Complete

JavaScript

80% Complete

HTML5

80% Complete

CSS 3

100% Complete

PHP

60% Complete

JQuery

80% Complete

Objective-c

60% Complete

Algorithm

100% Complete

C/C++

100% Complete

Test Engineering

100% Complete

Devops Engineering

100% Complete

CI/CD

100% Complete

Linux

100% Complete

Scrum Methodology

80% Complete

Microsoft Visual Studio

60% Complete

xcode

80% Complete

Dreamweaver

80% Complete

Jmeter

100% Complete

Gatling

100% Complete

Git

100% Complete

Jenkins CI

100% Complete

Concourse CI

100% Complete

Docker

100% Complete

Docker swarm

80% Complete

Kubernetes

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

Team member at AIESEC

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

افتخارات

کسب رتبه اول مسابقات ACM در سال ۱۳۹۴ در مسابقه داخلی امیرکبیر کسب رتبه هفتم مسابقات ACM در سال ۱۳۹۵در مسابقه منطقه ای غرب اسیا کسب رتبه های اول تا سوم در تعدادی از مسابقات کشوری ACM عضو تیم المپیاد ریاضی دانشگاه امیرکبیر در سال ۱۳۹۲ عضو شورای